Företag

Bild, ett gränslöst språk med kapacitet att berätta utan ord. Många gånger behöver vi orden trots allt och då är bilden den perfekta förstärkaren.  

Jag porträtterar, dokumenterar och gestaltar bland annat till reportage, kundtidningar och marknadsföring.